MEAN HEAT INDEX AND PROBABILITY FORECASTS AT NEW_YORK_CITY_NY

The table below gives the MEAN heat index forecast for days 3 through 7 at NEW_YORK_CITY_NY.


WED THU FRI SAT SUN
MAY 31 JUN 01 JUN 02 JUN 03 JUN 04
MEAN HEAT INDEX 68 F 66 F 67 F 67 F 65 F
PROBABILITY OF MEAN HEAT INDEX EXCEEDING:
100 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
95 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
90 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
85 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
80 F 0 % 0 % 0 % 2 % 1 %
75 F 0 % 1 % 5 % 10 % 6 %
70 F 17 % 12 % 26 % 33 % 22 %