MEAN HEAT INDEX AND PROBABILITY FORECASTS AT NEW_YORK_CITY_NY

The table below gives the MEAN heat index forecast for days 3 through 7 at NEW_YORK_CITY_NY.


MON TUE WED THU FRI
MAY 30 MAY 31 JUN 01 JUN 02 JUN 03
MEAN HEAT INDEX 72 F 74 F 72 F 68 F 67 F
PROBABILITY OF MEAN HEAT INDEX EXCEEDING:
100 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
95 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
90 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
85 F 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %
80 F 1 % 1 % 1 % 1 % 5 %
75 F 20 % 41 % 17 % 9 % 16 %
70 F 76 % 96 % 67 % 33 % 36 %