MINIMUM HEAT INDEX AND PROBABILITY FORECASTS AT NEW_YORK_CITY_NY

The table below gives the MINIMUM heat index forecast for days 3 through 7 at NEW_YORK_CITY_NY.


WED THU FRI SAT SUN
MAY 31 JUN 01 JUN 02 JUN 03 JUN 04
MINIMUM HEAT INDEX 60 F 58 F 58 F 59 F 59 F
PROBABILITY OF MINIMUM HEAT INDEX EXCEEDING:
100 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
95 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
90 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
85 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
80 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
75 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
70 F 0 % 0 % 1 % 2 % 3 %