MEAN HEAT INDEX AND PROBABILITY FORECASTS AT NEW_YORK_CITY_NY

The table below gives the MEAN heat index forecast for days 3 through 7 at NEW_YORK_CITY_NY.


TUE WED THU FRI SAT
MAY 31 JUN 01 JUN 02 JUN 03 JUN 04
MEAN HEAT INDEX 82 F 69 F 71 F 68 F 67 F
PROBABILITY OF MEAN HEAT INDEX EXCEEDING:
100 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
95 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
90 F 5 % 1 % 0 % 0 % 0 %
85 F 27 % 5 % 2 % 0 % 0 %
80 F 65 % 13 % 9 % 2 % 1 %
75 F 91 % 27 % 29 % 13 % 7 %
70 F 99 % 47 % 58 % 39 % 31 %